Facebook

Fluid Edge Themes

Regulament

Home  /  Concurs  /  Regulament

MTB ROMAN MARATON
Ediția a III-a, 18 SEPTEMBRIE 2021
Regulamentul oficial de organizare și desfășurare a Competiției

Capitolul 1. Organizatorii și regulamentul oficial al concursului

1.1. Organizatorul evenimentului sportiv MTB ROMAN MARATON este Asociația Club Sportiv MTB Roman – adresa: Municipiul Roman, str. Vasile Alecsandri Nr.10, Județul Neamț.

Principalul scop al evenimentului îl reprezintă promovarea mișcării în aer liber, incluziunea socială, dar și încurajarea unui stil de viață sănătos la nivelul populației locale. Totodată, concursul are ca misiune conectarea și implicarea membrilor comunității locale, prin voluntariat, într-o acțiune de promovare a sportului, mișcării, sănătății și a beneficiilor acestora în activități care să dezvolte valorile societății și promovarea unui stil de viață sănătos.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul regulament, în perioada desfășurării evenimentului, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Participanții la competiție sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului oficial al Competiției. Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România , fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul asociației www.mtbroman.ro. Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului regulament și a legislației aplicabile.

1.2. Regulile sanitare privind prevenția împotriva COVID-19 vor fi cele aflate în vigoare în ziua desfășurării competiției. Acestea vor fi afișate pe site-ul mtbroman.ro, în cadrul unei secțiuni speciale, și vor fi aduse la cunoștința participanților în timp util.

Capitolul 2. Data, tipul evenimentului și locul desfășurării concursului

Data desfășurării: 18 septembrie 2021, predarea kit-urilor de participare și competiția propriu-zisă
Tipul evenimentului: MTB Roman Maraton este o competiție de ciclism (MTB Cross Country), adresată tuturor persoanelor din România și din afara țării (amatori și profesioniști)

Locul desfășurării:
1. Localitatea Roman, Complexul Sportiv și de agrement Moldova (Ștrand) – zona de START și FINISH, predare kituri de participare, desfășurare activități sport și curse copii.
2. Traseul competiției, conform detaliilor – probele și traseele competiției și pe site-ul oficial în secțiunile MTB ( www.mtbroman.ro)
Site-ul oficial : WWW.MTBROMAN.RO

Capitolul 3. Probele și traseele competiției

3.1. Probele competiției
Competiția va avea următoarele curse:
Sâmbătă, 18 septembrie 2021 – Cursa MTB cu proba MTB 70 km pentru cicliști experimentați și proba 45 km, ora 10.00, pentru cicliști amatori.
– Copiii cu vârsta între 5-14 ani vor putea participa la proba de ciclism organizată în Complexul Sportiv și de Agrement Moldova, având o
lungime de aproximativ 2,5 km.
– Echipele formate dintr-un părinte/reprezentant legal și unul sau maxim doi copii vor putea participa la cursa Family.
– Adulții cu vârsta peste 18 ani vor putea participa la orice probă de MTB, cu excepția cursei destinate exclusiv copiilor.

Organizatorul, în baza unor justificări pertinente și legale, poate face derogări punctuale de la aceste limitări de vârstă.

3.2 Distanțe și categorii de probe MTB
Distanțele și traseele pe care se desfășoară concursul sunt pe drumuri de piatră,drumuri forestiere și poteci. Traseele pentru probe sunt detaliate în secțiunea specială de pe site-ul evenimentului www.mtbroman.ro

3.2.1.Categorii MTB de concurs

TRASEUL LUNG: 70 km
Masculin: 19-29 ani Feminin: 19-29 ani
Masculin: 30-39 ani Feminin: 30-39 ani
Masculin :40-49 ani Feminin: 40-49 ani
Masculin: 50+ Feminin: 50+

TRASEUL SCURT: 45 km
Masculin: 14-18 ani Feminin: 14-18 ani
Masculin: 19-29 ani Feminin: 19-29 ani
Masculin: 30-39 ani Feminin: 30-39 ani
Masculin: 40-49 ani Feminin: 40-49 ani
Masculin: 50+ Feminin: 50+

TRASEUL FAMILY : 25 km
Copii: 10-12 ani (cu însoțitor)
Copii: 12-14 ani (cu însoțitor)

TRASEE COPII FĂRĂ ÎNSOȚITOR:
Copii: 6 – 10 ani
Copii: 10 – 12 ani

3.2.2 Traseele probelor
Traseele probelor de concurs vor fi semnalizate de către organizatori după cum urmează: garduri și benzi de delimitare, marcajul se va face pe copaci, pietre sau pe sol cu vopsea, cu bandă de marcaj de nylon, spray și săgeți indicatoare a direcției. De asemeni, traseele vor fi supravegheate de voluntari și echipaje ale Poliției și Jandarmeriei, care vor indica direcția de deplasare sau vor atenționa
privind eventualele obstacole. Descrierile și hărțile traseelor pot fi consultate pe site-ul oficial în secțiunile dedicate: MTB – www.mtbroman.ro

Nerespectarea traseului stabilit duce la eliminarea concurentului din concurs.
Această regulă implică trecerea prin toate punctele intermediare de control.

Traseul trebuie străbătut integral în vederea includerii în clasamentul final.
TRASEUL LUNG – 70 km/ 1500 m diferență de nivel , START – FINISH în Complexul Sportiv și de Agrement Moldova (Ștrand);
TRASEUL SCURT – 45 km / 900 m diferență de nivel , START – FINISH în Complexul Sportiv și de Agrement Moldova (Ștrand);
TRASEUL FAMILY – 10 – 14 ani (copii cu însoțitor) și adulți 18 – 50+ având lungime 25 KM, diferență de nivel 500 m;
TRASEUL COPII – copiii cu vârstele între 6 – 12 ani au posibilitatea să parcurgă traseul scurt. START – FINISH în Complexul Sportiv și de Agrement Moldova, traseu în împrejurimi, fără diferență de nivel și cu dificultate redusă;

Capitolul 4. Înscriere, condiții și taxe de participare
Această competiție se adresează în egală măsură copiilor, tinerilor și adulților care se vor întrece pe trasee stabilite de organizatori, în funcție de vârstă și pregătirea participanților.

4.1. Înscrierea participanților
Înscrierea participanților la toate probele de concurs se va face online, pe siteul oficial www.mtbroman.ro, începând cu data de 19.07.2021 până duminică, 12 septembrie, ora 12:00 sau până ce se ajunge la limita de 250 participanți. Sunt considerate validate doar înscrierile care au completate toate datele din formularul de înscriere (online) și fac dovada plății în termen de 3 zile lucrătoare de la înscrierea online.

Valoarea taxei de participare se achită în funcție de perioada în care se plătește,
după cum urmează:
Taxe de participare pentru traseele lung, scurt și family:
– 120 lei până la data de 12 septembrie; (în termen de 7 zile de la înscriere)
– 150 lei la fața locului.

Copiii care nu au împlinit 12 ani participă gratuit.
Pentru cei care vor achita taxa de participare în perioada 05 septembrie 2021 – 18 septembrie 2021, nu putem garanta că vor primi medalia de participare sau tricoul inclus în kit-ul de participare, deoarece fizic, acestea nu pot fi confecționate la timp.

4.2. Retragerea din competiție
În cazul în care cineva dorește să se retragă din competiție, rambursarea sau transferarea taxei către o altă persoană nu este posibilă. Retragerea din competiție este posibilă în orice moment după efectuare înscrierii, până la data ridicării kit-ului, prin transmiterea unui e-mail către organizatori, la adresa: acs.mtb.roman@gmail.com. În cazul în care un participant își ridică kit-ul și dorește să se retragă ulterior, are obligația de a anunța organizatorul și a preda cip-ul de cronometrare. Taxele de participare nu sunt returnabile și nici
transferabile.

4.3. Metode de plată

Plata taxei de înscriere se poate face:
a) prin plata online cu cardul (conform instrucțiunilor primite în momentul bifării acestei opțiuni la înscrierea online), la momentul înscrierii pe site-ul mtbroman.ro
b) prin transfer bancar, în contul Asociației Club Sportiv MTB Roman, deschis la Banca Comercială Română RO70RNCB0198166763840001, cu mențiunea “contravaloarea taxei de participare MTB Roman Maraton 2021”. După achitarea taxei de participare, dovada plății se va face pe adresa de e-mail acs.mtb.roman@gmailcom. După confirmarea plății se va aloca numărul de concurs, iar participanții sunt așteptați în ziua evenimentului.
c) cu chitanță, la sediul Asociației Club Sportiv MTB Roman sau în data desfășurării concursului, 18 septembrie 2021, la fața locului.

4.4. Acordul pe propria răspundere

4.4.1. Participanții adulți (18+ ani) – Pentru toate cursele și probele, la ridicarea kit-ului de participare, toți participanții vor semna o declarație prin care își vor da acordul pe propria răspundere că sunt apți din punct de vedere medical pentru participarea la competiție, în prezența unui reprezentant al organizatorului. Această declarație este furnizată pe e-mail automat, în momentul validării înscrierii și va putea fi printată după înscrierea online sau va fi completată înainte de ridicarea kit-ului.

4.4.2 Participanții minori 6 – 17 ani vor fi însoțiți la înscriere și ridicarea numărului de concurs de un părinte/tutore legale care va completa și semna formularul de înscriere prin care își va da acordul pe proprie răspundere că este apt copilul din punct de vedere medical pentru participarea la competiție, în prezența unui reprezentant al organizatorului. Totodată, se va completa și semna declarația pe propria răspundere cu privire la termenele și condițiile regulamentului de participare la evenimentul MTB Roman Maraton 2021.

Neprezentarea acordului din partea părintelui va duce la scoaterea din concurs a minorului.

Adulților (părinților, tutorilor legali) sau însoțitorilor copiilor pe traseu nu le este permis să-i ajute sau să-i obstrucționeze pe copiii participanți. Aceasta atrage descalificarea minorului din concurs.

Participarea la eveniment se face de către fiecare participant și își asumă întreaga responsabilitate pentru starea lui de sănătate (părinte/tutore legal pentru minor).

Pentru minorii care vor să participe fără însoțitor la traseul Family sau la traseul scurt, este necesar acordul părintelui sau tutorelui.

Toți participanții sunt obligați să respecte cu strictețe regulile de circulație pe drumurile publice cât și semnalele polițiștilor și coordonatorilor de pe traseu. În eventualitatea unui abandon sau descalificare, participantul la proba MTB Roman Maraton 2021 este obligat să își transporte bicicleta la Finish; excepție fac accidentările. Concurenții sunt obligați să protejeze și să evite eventualii
spectatori, animale, vehicule, autovehicule, utilaje sau cetățeni ajunși întâmplător pe traseu.

4.5. Echipament de concurs. Numere de concurs. Cronometrare
4.5.1. Participanții (copii și adulți) vor participa la competiție cu propriul echipament de ciclism. Numerele de concurs vor fi puse la dispoziție de către organizatori.

Concurenții vor primi și cip-ul electronic de cronometrare la ridicarea kit-urilor.

Acesta poate fi încorporat în numărul de concurs sau poate fi tip brățară.

Numerele de concurs vor conține și un cip de cronometrare și vor fi montate pe bicicletă, în față, nu se vor înlătura decât după trecerea liniei de sosire (sau în caz abandon).

Casca de ciclism este OBLIGATORIE pentru toate categoriile de concurenți, atât în timpul competiției, cât și în timpul turelor de recunoaștere. Participanții au obligația să poarte casca de protecție pe cap, legată (strânsă). Lipsa căștii de protecție atrage descalificarea participantului. Purtarea căștii de protecție nelegată (nestrânsă) poate aduce descalificarea participantului, în cazul în care acesta a fost avertizat înainte și nu s-a conformat. Bicicleta recomandată este una de profil, de tip mountain bike cu roţi de 26, 27.5 sau 29, în stare bună de funcționare. Toate bicicletele folosite la MTB Roman Maraton 2021 trebuie propulsate doar prin forța umană.
Nu este permisă participarea cu biciclete electrice.

4.5.2. Sistemul de cronometrare calculează timpul fiecărui participant, înregistrând fiecare trecere a cip-ului peste covoarele electronice – la start, la punctele de control de pe traseu și la sosire. Este în responsabilitatea participanților să poarte numărul de concurs pe ghidonul bicicletei și să nu deterioreze sau să piardă cip-ul electronic.

4.5.3. Organizatorul poate lua măsura descalificării oricărui participant care nu poartă numărul de concurs corespunzător sau poartă alt număr de concurs în locul celui primit din partea organizatorului. În ziua competiției, nu va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului de concurs în cazul pierderii și nici schimbarea numerelor de concurs între participanți. Aceste abateri duc la descalificarea concurentului din competiție.

4.5.4. Concurenții pot repara sau înlocui orice piesă cu excepția cadrului. Schimbarea bicicletei nu este permisă, concurenții trebuie să treacă linia de sosire cu același cadru și același număr pe ghidon.

4.5.5 În cazul unei pene, a unor defecțiuni sau a unei opriri, concurentul este obligat să elibereze traseul pentru a evita accidentările și să-și rezolve problema într-un loc sigur.

4.6. Puncte de hidratare
Pe trasee vor fi amplasate puncte de hidratare (apă plată, băutură isotonică, fructe). Numărul și amplasarea punctelor de hidratare va fi comunicată în secțiunea fiecărei probe.
Participanții sunt rugați să arunce sticlele și paharele de plastic în zonele apropiate punctelor de hidratare, pentru a înlesni procesul de curățenie.

4.7. Prim ajutor, asistență medicală, retragere
Punctul principal de Prim Ajutor va fi asigurat de o Ambulanță, cu medic și asistent, asigurată de către organizatori. Aceasta va fi poziționată în zona de Start/ Sosire. Pe traseu va mai exista încă o echipă medicală care va putea acorda asistență în caz de urgență. Aceasta va fi anunțată de arbitrii de pe traseu în cazul accidentării unui participant și se va deplasa de urgență pentru asistarea persoanelor accidentate.
În cazul în care unei persoane i se face rău, prezintă semne de amețeală sau orice altă problemă de sănătate, organizatorii și echipajele tehnice vor raporta în cel mai scurt timp membrilor din organizare și echipajelor medicale.
Participanții vor primi la ședința tehnică două numere de telefon de contact pentru intervenții de natură tehnică și pentru intervenții medicale.
Organizatorul își rezervă dreptul de a opri un participant în următoarele cazuri:
– S-a accidentat după start, iar starea nu îi mai permite continuarea cursei;
– În cazul în care observă că participantul nu respectă una dintre regulile prezentului concurs sau cele ale bunului simț și fair-play-ului;
– În cazul în care nu poartă casca de protecție pe cap, legată (strânsă);
Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să informeze imediat organizatorii, la start, la punctele de control, în cazuri excepționale pe numărul de telefon de urgență sau la sosire. Retragerea va fi confirmată prin semnătură pe foaia de arbitraj.
Orice participant care se retrage va fi ajutat cu privire la cea mai bună variantă de retragere, dar este responsabil pentru transportul propriu, ruta pe care o va folosi și acțiunile ulterioare momentului și locului retragerii, excepție făcând cazurile grave care nu permit deplasarea prin propriile mijloace. Toți participanții trebuie să dea dovadă de fair play pe întreaga durată a concursului.

4.8. Condiții ce atrag descalificarea
– Neparcurgerea traseului în întregime sau scurtarea lui;
– Neprezentarea sau neînmânarea documentelor cerute în prezentul regulament;
– Neîncadrarea în timpul maxim de parcurgere a traseului, timp comunicat în cadrul ședinței tehnice;
– Nefolosirea căștii de protecție pe cap și legată sub bărbie, pe timpul concursului;
– Blocarea sau staționarea pe calea de rulare a traseului;
– Comportamentul lipsit de fair-play și limbaj trivial față de concurenți, organizatori sau spectatori (insultarea, îmbrâncirea concurenților, șicanarea);
– Folosirea ajutoarelor din afara concursului pentru deplasarea (înaintarea) pe traseu (ex: autovehicule, motociclete, biciclete cu motor sau alte persoane);
– Schimbarea bicicletei în timpul concursului;
– Schimbarea, modificarea sau ascunderea numărului de concurs;
– Pierderea sau distrugerea numărului de concurs;
– Distrugerea mediului înconjurător și abandonarea ambalajelor sau a altor deșeuri pe traseu. Acestea pot fi lăsate doar în punctele de alimentare și în zona de start/sosire, în saci menajeri sau coșuri de gunoi;
– Descalificările se pot face și după concurs în urma vizualizării pozelor, filmelor sau a sesizării fondate a altor concurenți;
– Circulația în sens invers pe traseu;
– În cazul descalificării înainte de Start, persoanele înscrise nu vor primi pachetul de start.

4.9. Responsabilități, obligații și conduită

4.9.1 Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare, din punct de vedere fizic/medical. Se recomandă efectuarea unor controale medicale de specialitate înaintea participării la evenimente fizice de anduranță, care presupun un nivel crescut de efort.
Organizatorii și partenerii acestora nu sunt și nu vor fi responsabili pentru orice eveniment sau acțiune care are ca efect:
– Distrugerea sau pierderea oricăror bunuri sau obiecte personale ale oricărui participant în timpul și ca urmare a desfășurării evenimentului;
– Prejudicii, pagube, indiferent de natura acestora, sau orice pierderi materiale, suferite de către oricare participant în timpul și ca urmare a desfășurării evenimentului;
– Întârzierea sau imposibilitatea de înscriere la eveniment ca urmare a unor defecțiuni tehnice ale site-ului oficial și/sau platformei interne, independente de voința organizatorilor;
– Imposibilitatea de a accesa site-ul oficial și/sau platforma internă, ca urmare a unor motive tehnice independente de voința organizatorilor.
Organizatorii și partenerii evenimentului nu pot fi făcuți răspunzători de nici o daună rezultată în urma participării voluntare la concurs
– defecțiuni de orice natură apărute la bicicletă, probleme fizice sau medicale, răniri sau orice vătămare corporală, invaliditate sau deces.

4.9.2. Rularea pe orice tronson de drum public se face cu respectarea regulilor de circulație și a legislației în vigoare. Pe traseu pot fi întâlnite vehicule, turiști, animale. Participanții trebuie să aibă în vedere aceste situații și să ruleze adecvat. Orice accident în care sunt implicați participanții de la MTB Roman Maraton 2021, survenit în timpul desfășurării concursului din nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de conduită în trafic impuse de lege va fi în responsabilitatea celor implicați în accident.
Evenimentul se desfășoară cu respect față de mediul înconjurător. Prin urmare, concurenții vor manifesta un comportament civic în ceea ce privește menținerea curățeniei și a protejării mediului rural. Nu se acceptă aruncarea gunoaielor de orice natură în alte spații care nu sunt puncte de alimentare.
Este strict interzisă participarea la acest eveniment în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor de orice fel. Organizatorii își rezervă dreptul de a elimina de la eveniment orice persoană care este suspectă și care poate pune în pericol siguranța generală a evenimentului și/sau siguranța celorlalți participanți.

4.9.3. Obligațiile organizatorului:
Organizatorul asigură:
– Pachetul de start pentru concurenți
– Traseul de concurs marcat corespunzător
– Punctele de hidratare, alimentare și verificare
– Clasamentul
– Asigură plasarea punctelor de control pe parcursul traseului și respectarea ordinii de sosire a concurenților la acestea; sosirea cronometrată cu un sistem de cip-uri doar pentru concurenții de pe traseul lung – 70 km și scurt – 45 km
– Asigură organizarea activităților la start și finish
– Asigură efectuarea ședinței tehnice înaintea concursului

Organizatorul este exonerat de răspundere dacă în timpul cursei, publicul deteriorează marcajele de ghidare. În condiții meteo nefavorabile, organizatorul poate decide oprirea, amânarea sau anularea competiției.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în prezentul regulament, chiar și în perioada desfășurării evenimentului (din motive întemeiate), dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări (pe site www.mtbroman.ro).
Organizatorii sunt exonerați de răspundere dacă în timpul cursei publicul deteriorează marcajele de ghidare.
Organizatorii nu pot fi trași la răspundere pentru deteriorarea bicicletelor și/sau a altor accesorii și echipamente sportive în timpul competiției. Fiecare participant care ia parte la competiție este responsabil pentru propria securitate și siguranță.

4.9.4. Obligațiile participanților
– Toți concurenții participă la competiție pe proprie răspundere;
– Concurenții se obligă să poarte numărul de concurs primit la ridicarea pachetului de participare, prins pe bicicletă, în partea din față a acesteia;
– În cazul pierderii numărului de concurs în timpul cursei, concurentul nu va putea fi încadrat în clasament și nu va primi medalie de „finalist”;
– Fiecare participant este obligat să urmeze îndrumările coordonatorilor de traseu, să manifeste prudență, să nu scurteze traseul și să respecte regulile de mai jos;
– Deplasarea cu bicicleta se face în mod preventiv;
– Respectarea regulilor de circulație pe drumurile publice, a semnelor de circulație, a indicațiilor polițiștilor și a îndrumătorilor de pe traseu;
– La depășire, fiecare concurent are datoria să anunțe concurentul din față, partea pe care îl va depăși (ex: DREAPTA! dacă depășirea se face pe partea dreapta, respectiv STÂNGA! dacă depășirea se face pe partea stânga);
– Concurentul din față, pe poteca îngustă, are obligația să nu îl șicaneze și să îi permită depășirea celui din spate pe partea indicată, în cazul în care acesta este mai rapid;
– Concurentul care suferă un accident sau orice fel de pagubă materială (bicicletă, alte echipamente), nu poate cere daune morale sau materiale și renunță prin însăși înscrierea la competiție, la orice drept de a solicita despăgubiri ulterioare;
– Concurenții trebuie să cunoască regulamentul, sunt obligați să participe la ședința tehnică și să țină cont de informațiile anunțate de organizatori.;
– În ședința tehnică, organizatorul anunță informațiile oficiale, chiar dacă acestea nu sunt redactate în prezentul regulament;
– În cazul constatării unui accident, toți concurenții sunt obligați să îl raporteze la următorul punct de control sau să sune la numerele de telefon afișate pe numerele de concurs sau la 112;
– Concurenții sunt obligați să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător, fiind interzisă aruncarea deșeurilor de orice fel pe traseu și în zona de START și FINISH;
– În caz de abandon, inclusiv probleme medicale și tehnice, sportivul va anunța acest lucru la coordonatorii aflați pe traseu sau la unul din numerele de telefon de pe numărul de concurs, indicând punctul în care se află și care sunt problemele apărute;
– Este interzisă blocarea căii de rulare sau staționarea pe acesta, bicicleta și echipamentul vor fi scoase în afara căii de rulare în timpul staționării;
– Concurenții sunt obligați să protejeze și să evite eventualii spectatori sau cetățeni întâlniți întâmplător pe traseu;
– Este strict interzisă participarea la eveniment în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor de orice fel. Organizatorii își rezervă dreptul de a elimina de la eveniment orice persoană care este suspectă și care poate pune în pericol siguranța generală a evenimentului și/sau siguranța celorlalți participanți;

Capitolul 5. Start, echipament, stabilirea rezultatelor și premii

5.1. Startul concursului
Startul concursului va fi dat la ora 10.00 (Traseul Lung) din Complexul Sportiv și de Agrement Moldova – ȘTRAND ROMAN, după cum urmează:
– 10.00 – traseul lung;
– 10.15 – traseul scurt;
– 10.30 – traseul Family;
– 11.00 – traseul copii 6 – 12 ani.

5.2. Echipamentele concurenților

5.2.1. Kit-urile și numerele de concurs
Ridicarea kit-urilor de start se va face începând cu data de 18 septembrie 2021, ora 08:00, din zona start – finish. La ridicarea pachetelor de concurs trebuie înmânată declarația pe proprie răspundere, dovada plății contravalorii taxei de înscriere, dacă aceasta a fost efectuată on-line, sau chitanța și cartea de identitate.
Toți participanții minori sunt rugați să vină la ridicarea pachetului, împreună cu acordul scris al părintelui și o copie după cartea de identitate a acestuia, urmând să fie predate organizatorilor și să prezinte cartea de identitate proprie, iar cei cu vârsta sub 14 ani, să fie însoțiți de către un adult care semnează și răspunde pentru el , care să prezinte cartea de identitate a sa.
Distribuirea kit-ului de concurs se va face între orele 07.00 – 09.00.
Ședința tehnică pentru cicliști se va desfășura între 09.15 – 09.40.

5.2.2. Echipamentul participanților
– Camere de schimb, pompă, scule, petice și leviere;
– Bidoane cu apă (de preferat să fie fixate la îndemână în suportul de la bicicletă) sau rucsac cu kit de hidratare inclus;
– Ochelari ciclism;
– Mănușile de ciclism și pantalonii cu bazon fac parte din echipamentul recomandat;
– Telefon mobil;
– Participanții, inclusiv copiii (6 – 14 ani), ar trebui să aibă un nivel mediu de pregătire, traseele nefiind destinate începătorilor;
– Pentru copii este recomandat să dețină cotiere și genunchiere.

5.3. Stabilirea rezultatelor
5.3.1. Pentru fiecare probă, clasamentul oficial se va stabili prin cronometrare electronică și va fi disponibil pe site-ul competiției în maxim 24 de ore de la finalizarea curselor. Regulamentul clasamentului este alcătuit pe baza timpului oficial, înregistrat pentru fiecare concurent. Timpul se măsoară din momentul startului până în momentul trecerii liniei de sosire.
În cazul în care la o categorie nu sunt înscriși minim 5 participanți pentru fiecare categorie de vârstă, organizatorul poate decide comasarea acelei categorii cu o altă categorie.
Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza înscrierea unui aplicant în categoria cerută, dacă nu îndeplinește criteriile de mai sus. În cazul în care la o categorie nu sunt înscriși minim 5 participanți, aceasta se va cumula cu celelalte categorii de vârstă inferioare. Dacă la categoria masculin 50+ sunt înscriși doar 4 concurenți, aceștia vor fi incluși pentru a concura la categoria 40 – 49 ani.
5.3.2. Vârsta de participare se calculează în funcție de anul 2021, indiferent că este deja împlinită sau o va împlini pe data de 31.12.2021. Dacă un concurent la data de 13.07.2021 are împlinită vârsta de 30 ani și alt concurent urmează să împlinească vârsta de 30 ani în luna decembrie, ambii se vor încadra în categoria 30 – 39 ani.
5.3.3. În cazul în care un concurent sesizează o eroare de cronometraj rezultată în urma unei încălcări a Regulamentului de către un alt participant, acesta poate depune o Contestație scrisă către organizatori, care va cuprinde obligatoriu minim următoarele detalii:
– Datele de identificare ale persoanei care o înaintează ( nume, prenume, telefon, e-mail, calitatea în cursă )
– Obiectul sesizării
– Dovezi care să susțină sesizarea
– Data și semnătura celui care face contestație

O contestație poate fi depusă exclusiv prin următoarele mijloace:
– În scris, pe o coală de hârtie A4, în termen de 30 minute după terminarea cursei; va fi depusă la cortul tehnic de arbitraj ( cronometrare);
– În scris, prin e-mail, la adresa acs.mtb.roman@gmail.com, în termen de 7 zile de la data desfășurării competiției;
– Contestațiile care nu respectă termenii prevăzuți mai sus, nu vor fi luate în considerare și organizatorul nu este obligat să răspundă. Pentru contestațiile întemeiate, organizatorul va răspunde astfel: în termen de o oră (pentru cele depuse la fața locului) și în termen de 3 zile lucrătoare ( pentru cele depuse pe e-mail)
Dacă în urma unei contestații depuse sau în urma autosesizării organizatorilor, se constată o inadvertență în rezultate sau o încălcare a
Regulamentului ce a condus la o poziție nemeritată în clasament, organizatorul poate decide retragerea persoanei în cauză, precum și retragerea premiului obținut de aceasta. În această situație, clasamentul se poate modifica, poziția ocupată de participantul descalificat fiind ocupată de următorii de pe listă.

5.4. Titluri și premii

Premiile pentru traseul lung masculin și feminin:
Locul 1 – 500 lei
Locul 2 – 400 lei
Locul 3 – 300 lei
Premiile pentru traseul scurt masculin și feminin:
Locul 1 – 300 lei
Locul 2 – 200 lei
Locul 3 – 100 lei

Pentru participanții la traseul family și copii nu se acordă premii în bani. La toate categoriile vor fi înmânate diplome și medalii (excepție fac cei pentru care nu se poate garanta, respectiv cei înscriși după data de 12 septembrie 2021).
Festivitatea oficială de premiere va avea loc în zona de desfășurare a evenimentului, în zona de start – finish, programul acesteia fiind anunțat pe site-ul oficial sau în ziua concursului.

Capitolul 6. Condiții administrative sau forță majoră

Eventualii susținători ai participanților (membri de familie, prieteni) pot rămâne în vecinătatea traseului, dar în afara rutei de ciclism, având grijă să nu deterioreze zonele de spațiu verde.

Organizatorii se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal, respectând confidențialitatea datelor participanților și câștigătorilor, la prezenta competiție și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declarației pe propria răspundere și a legislației în vigoare.

Prin înscrierea la eveniment, participanții își dau acordul ca organizatorii și partenerii acestora să folosească imagini (fotografii, filme, statistici) din timpul desfășurării evenimentului și în legătură cu evenimentul, în scopul promovării evenimentului și a activităților acestuia.

Prin înscrierea la concurs, participanții declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator, precum și cu participarea la Concursul MTB Roman Maraton , aceasta implică acceptul și consimțământul participanților ca datele lor personale să fie păstrate și prelucrate de A.C.S. MTB Roman, în scopul desfășurării concursului și a comunicării informațiilor utile,
atât pentru ediția de anul acesta, cât și pentru edițiile ulterioare.

Prin înscrierea la eveniment, participanții își dau acordul ca organizatorii și partenerii acestora să le trimită mesaje cu caracter informativ, promoțional și comercial prin intermediul adresei de e-mail și a numărului de telefon completate în momentul trimiterii formularului de înscriere.

În eventualitatea în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră sau de evenimente meteo nefavorabile,
organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, amânarea, oprirea, prelungirea concursului sau modificarea traseului. La limită, se poate decide inclusiv anularea cursei, în situații excepționale. Prin forță majoră se înțelege orice eveniment care ar putea avea influență semnificativă asupra bunei desfășurări a competiției, cum ar fi : inundații majore, furtuni, dezastre naturale sau evenimente social politice majore. În aceste situații taxa de participare nu va fi returnată. Dacă evenimentul este anulat din motive de forță majoră,
participanții nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere și nici de compensații pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de călătorie și cazare.

Organizatorii pot efectua modificări ale programului, traseului sau ale altor detalii ale concursului, în funcție de situații diverse ce pot apărea pe parcursul derulării evenimentului: condiții meteo nefavorabile, includerea unor noi elemente în program. Aceste modificări vor fi anunțate participanților și celor interesați prin intermediul site-ului oficial și la locul desfășurării competiției.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament de câte ori este necesar. Aceste posibile schimbări vor fi publicate pe pagina oficială de Internet a concursului MTB Roman Maraton 2019 la adresa mtbroman.ro.
În cazul retragerii din cursă, taxa de participare nu va fi înapoiată.

Capitolul 7. Cupa Moldovei 2021

MTB Roman Maraton, începând cu anul 2019, face parte dintr-un circuit mai amplu, format din mai multe competiții de ciclism. Pentru cicliștii care participă în circuit, cu scopul de a acumula puncte, este pus la dispoziție regulamentul.

1. Prezentul regulament se aplică exclusiv în cadrul competiției Cupa Moldovei MTB fără a anula regulamentele individuale ale fiecărei competiții.

2. Ediția 2021 a Cupei Moldovei este formată dintr-un număr de 5 etape, după cum urmează:
– 31 iulie – Cîrligele XCM Trophy
– 28 august – MTB Maratonul Nordului Pomârla (Botoșani)
– 18 septembrie – MTB Roman Maraton
– 25 septembrie – XC Maraton Bacău
– 2 octombrie – 7 MTB Real Sports Iași.

3. La finalul Cupei Moldovei se vor premia cei mai buni sportivi, pe categorii, masculin și feminin (amatori sau profesioniști), în funcție de numărul de puncte totale obținute din etape. Punctele se acordă tuturor concurenților care termină cursa în timpul maxim impus de organizator.

4. Pentru a fi eligibil să primească premiul, sportivul trebuie să participe la cel puțin 3 din cele 5 etape, indiferent de traseul ales (traseul lung, scurt, profesioniști sau amatori)

5. Circuitul MTB Cupa Moldovei este organizat de către Asociația Club Sportiv Cupa Moldovei, organizație neguvernamentală care are ca obiective promovarea sportului de masă și organizarea de competiții sportive pentru amatori.

6. Algoritmul de acordare puncte este gândit pentru a nu fi discreționar și să asigure recompensarea celor mai buni sportivi participanți, fără a crea totodată discriminări.

7. Regulamnetul complet al MTB Cupa Moldovei 2021 poate fi consultat pe site-ul https://www.asociatia.realsports.ro.